Brezno:Mestská polícia naďalej kontroluje a rieši dlhodobo stojace vozidlá

Mestská polícia aj naďalej rieši situáciu s vozidlami, ktoré sú dlhodobo odparkované na odstavných miestach, verejných priestranstvách mesta, sú nepojazdné, bez evidenčného čísla, príp. ich majitelia nie sú známi.

Majiteľ, ktorého vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, či narušuje vzhľad obce, musí ho podľa zákona odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko. V prípade, že tak neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto. V Brezne takéto autá aj naďalej kontroluje mestská polícia. Ako informoval náčelník Ladislav Majer, ide o vozidlá ktoré sú dlhodobo odparkované na priestranstvách mesta, viac ako 60 za sebou nasledujúcich dní. „Takýmito sú prevažne vozidlá, ktoré majitelia nepoužívajú, príp. nie sú známi, vozidlá sú bez EVČ, ako aj také, ktoré sú dočasne vyradené z evidencie a sú nepojazdné. Na základe kontrol a zmapovania mesta od decembra 2023 do 5. marca 2024 sme majiteľom dlhodobo stojacích vozidiel zaslali 25 výziev na odstránenie vozidla, na základe čoho odstránili 21, čím uvoľnili parkovacie miesta.“

 V Brezne evidujú momentálne deväť dlhodobo stojacich vozidiel, a to už mimo odstránených. Každého majiteľa mestská polícia kontaktuje aj viackrát. Stane sa, že ak vozidlo neodstráni ani po výzve a do 60 dní ho neodstráni, vec postúpi odboru životného prostredia a stavebného poriadku a oddeleniu daní mesta Brezno. „Majiteľovi vyrúbia za užívanie verejného priestranstva za 1m2 a každý začatý deň 0,35 eura za prihlásené vozidlo v evidencii a 0,58 eura za vozidlo, ktoré je bez EVČ, alebo dočasne vyradené z evidencie. Následne sa opäť skontaktujeme s majiteľom, snažíme sa vozidlo odtiahnuť a zabezpečiť ho na inom mieste, a tak uvoľniť parkovacie miesto.“

Autor článku: MONIKA DOLŇANOVÁ / FOTO: MsP

Poprad: Zdieľaná doprava Antik v meste končí

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours