Michalovce:Po ôsmich mesiacoch rekonštrukčných prác otvárame most cez rieku

Oprava mosta cez rieku Laborec na Partizánskej ulici sa začala koncom septembra 2023, práce napredovali podľa harmonogramu, pracovalo sa nepretržite aj počas zimných mesiacov či nepriaznivého počasia. Aj vďaka tomuto poctivému prístupu zhotoviteľa stavby, spoločnosti PORR, s.r.o., Bratislava, bolo dielo dokončené a odovzdané v zmluvne stanovenom čase – osem mesiacov. Rekonštrukciu financovalo mesto z vlastných zdrojov a stála približne 1 milión 440 tisíc eur.

Most bol počas opravy úplne uzavretý a všetkým vodičom ďakujeme za ich trpezlivosť a rešpektovanie dopravných obmedzení. Súčasťou rekonštrukcie bola aj kompletná výmena nosníkov, boli zhotovené nové chodníkové rímsy, zrealizované nové odvodnenie mosta a nová konštrukcia vozovky. Bolo tiež osadené nové zábradlie, na ktorom pribudol nový dekoračný prvok – erb niekdajšej obce Stráňany.

Už len posledný mesiac – samosprávy môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjacích bodov pre elektromobily do konca júna

Málokto vie, že Stráňany boli do roku 1925 samostatnou obcou. Samospráva používala v druhej polovici 19. storočia aj svoj vlastný erb so symbolom člna na vlnách rieky. Rieka Laborec kedysi tvorila hranicu nielen medzi mestom Michalovce a obcou Stráňany, ale zároveň oddeľovala dve uhorské župy. Michalovce patrili do župy Zemplínskej a Stráňany do župy Užhorodskej. V písomnostiach zo 14. – 17. storočia dedina vystupuje pod názvom „Stranyan“, čo má vyjadrovať, že osídlenie vzniklo na stráni, úpätí Bielej hory.

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Stráňanského mosta sa uskutoční 5. júna o 9.30 hod. Srdečne všetkých pozývame.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours