Výška príspevku za ubytovanie odídenca sa nezmení, podpora však bude od júla 2024 adresnejšia

Bratislava – 26. júna 2024 – Vláda SR dnes schválila na návrh Ministerstva vnútra SR nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Prijatie nového nariadenia vlády si vyžiadala novela zákona o azyle, ktorá od 1. júla 2024 mení zabezpečovanie bezplatného ubytovania pre odídencov z Ukrajiny na adresnejší systém.

 

Výška príspevku za jednu noc ubytovania odídenca zostáva rovnaká, za ubytovanie v rodinných domoch a bytoch predstavuje sumu 5 eur. Nezmenené zostávajú aj maximálne súhrnné sumy v závislosti od počtu obytných miestností. V ostatných ubytovacích zariadeniach, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, sa na ubytovanie bude prispievať sumou 6 eur za noc.

Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité

Nárok na vyplatenie príspevku budú mať naďalej vlastníci, respektíve správcovia predmetných nehnuteľností v prípade, že ubytujú odídencov z Ukrajiny bezodplatne na základe uzatvorenej zmluvy o ubytovaní.

 

Nariadenie bude účinné od 1. júla 2024, aby bolo možné financovať ubytovanie odídencov v súlade s novou právnou úpravou zákona o azyle. Novela zákona skracuje obdobie poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca na 120 dní od prvého získania dočasného útočiska na Slovensku.  Dlhšie bude možné príspevok poskytovať len v prípade zraniteľných osôb.

 

Zraniteľnou skupinou sú: senior nad 65 rokov; jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do 5 rokov, alebo fyzická osoba, ktorá sa stará o takéto dieťa na základe rozhodnutia súdu a toto dieťa; osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci; člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi.

 

S cieľom čo najskoršieho zaradenia cudzincov do bežného života tak bude podpora po novom viac adresná, čím sa zároveň zabezpečí udržateľnosť systému pomoci pre odídencov na ďalšie obdobie.

 

(Zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours