V Liptovskom Hrádku zasadala sekcia športu a mládeže Rady ZMOS

Liptovský Hrádok – 9. marca 2024 – Členovia sekcie športu a mládeže Rady ZMOS sa stretli na rokovaní v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Hrádku.

Hlavnou témou zasadnutia vo štvrtok 7. marca 2024 bolo prerokovanie krokov zo strany ZMOS voči novo vzniknutému Ministerstvu cestovného ruchu a športu SR, ktoré bolo zriadené zákonom č. 7/2024 Z.z. s účinnosťou od 1.2.2024. Rezort sa bude primárne zaoberať napríklad tvorbou a implementáciou politik, rozvojom a podporou cestovného ruchu a rozvojom a podporou športu. A práve v tejto oblasti je potrebné, aby rezort vnímal samosprávy ako partnera.

Samosprávy boli a stále sú najvýznamnejšími prispievateľmi do slovenského športu. Je potrebné upozorniť, že viac ako polovica finančných prostriedkov, ktoré plynú do športu, prichádza z rozpočtov miest a obcí. Vytváraním podmienok pre rozvoj športu pre všetkých a podpore výstavby, údržby a správy športovej infraštruktúry sa zlepšuje aj životná úroveň v ich sídlach.

Trnava: Obnova národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň začne už čoskoro

Samosprávy sa každoročne snažia finančne podporovať rôzne aktivity na svojom území. Prostredníctvom dotácií podporujú podľa prieskumov predovšetkým šport. Mestá a obce hrajú kľúčovú úlohu v oblasti podpory rôznych športových klubov, pri prevádzke a budovaní infraštruktúry i pri organizácii podujatí národnej či lokálnej úrovne.

Toto a ďalšie témy majú byť predmetom rokovaní, ktoré plánujú členovia sekcie otvoriť pri rokovaniach s vedením nového rezortu.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours