V obci Rakúsy má vzniknúť pilotná rómska národnostná škola

Pilotná základná škola v obci Rakúsy umožní rómskym deťom nielen vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ale má ambíciu prispievať aj k boju proti segregácii.

 

Vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy v okrese Kežmarok má byť výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, obce Rakúsy, Prešovskej univerzity v Prešove a Asociácie škôl s vyučovaním rómskeho jazyka. Ministerstvo školstva podpísalo so spomenutými účastníkmi memorandum.

Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité

Ako  informovali z odboru komunikácie a marketingu ministerstva, tento projekt predstavuje významný krok k podpore skvalitnenia rómskeho národnostného školstva na Slovensku.

Podľa údajov z Atlasu rómskych komunít z roku 2019 žije na Slovensku približne 450 000 obyvateľov rómskeho pôvodu, pričom 60 percent z nich používa doma primárne rómsky materinský jazyk. Napriek tomu podľa rezortu školstva v krajine existuje len málo škôl s vyučovaním rómskeho jazyka a žiadna škola, kde by bol rómsky jazyk vyučovacím jazykom. Memorandum má za cieľ zmeniť tento stav a vytvoriť podmienky pre vzdelávanie v materinskom jazyku Rómov.
„Ochrana a podpora rozvoja národnostných menšín je prirodzené poslanie pri formovaní modernej spoločnosti. Považujem za osobitne dôležité, aby sme vytvorili priestor pre vzdelávanie detí z národnostných menšín v ich materinskom jazyku, vrátane rómskych detí. Preto sme sa rozhodli podporiť vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsy. Chceme vyskúšať pilotné intervencie v tejto oblasti smerujúce k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávania v materinskom jazyku aj pre rómske deti,“ uviedol minister školstva.
Pilotná základná škola v obci Rakúsy umožní rómskym deťom nielen vzdelávanie v ich materinskom jazyku, ale má ambíciu prispievať aj k boju proti segregácii. „Rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku predstavuje ďalší krok k etablovaniu rómskej národnostnej menšiny ako štandardnej národnostnej menšiny na Slovensku,“ doplnil rezort školstva.
Memorandum uzavreli na obdobie šiestich rokov a strany Memoranda deklarovali, že vyvinú maximálne úsilie na plnenie jeho cieľov. Tento projekt má podľa rezortu školstva potenciál pozitívne ovplyvniť životy detí z rómskych komunít a prispieť k zachovaniu a rozvoju rómskej identity, jazyka, kultúry a tradícií. Zároveň je to aj krok ku skvalitneniu národnostného školstva na Slovensku.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours