Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy

Bratislava – 27. júna 2024 – Vznikne samostatný Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, čím sa majú posilniť kompetencie podpredsedu vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR dnes definitívne schválili.

„Vládnym návrhom zákona sa zároveň odstráni doterajšia neštandardná a bezprecedentná právna úprava, keď v rámci Úradu vlády SR existovala samostatná organizačná zložka „Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo“ so samostatnými kompetenciami, vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, finančnou a riadiacou nezávislosťou od Úradu vlády SR,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité

Taktiež sa ustanoví splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity ako stáli splnomocnenci. Zriadi sa aj Rada vlády SR pre národnostné menšiny. Úrad vlády SR bude podľa návrhu ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti práv národnostných menšín. Nebude tým však dotknutá pôsobnosť Ministerstva kultúry (MK) SR.

 

„Vládnym návrhom zákona sa ďalej upravuje schvaľovanie zahraničných ciest štátnych tajomníkov a vedúcich ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré má schvaľovať Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, pričom zahraničné cesty členov vlády bude naďalej schvaľovať vláda,“ uviedol predkladateľ s tým, že je potrebné v nadväznosti na tieto uvedené zmeny novelizovať aj niektoré súvisiace zákony.

 

Poslanci taktiež odsúhlasili viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Politika mestského rozvoja sa presúva z pôsobnosti Ministerstva dopravy (MD) SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Taktiež sa exaktnejšie zadefinuje pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v oblasti centrálnej koordinácie procesov riadenia štátnych nemocníc s cieľom vytvoriť jednotný systém riadenia štátnych nemocníc. Poslanci odsúhlasili aj zrušenie Rady pre štátnu službu ako súčasť konsolidačných opatrení v oblasti verejných financií.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours