Divadelná Nitra opäť naplní ulice aj interiéry

Tridsiaty tretí ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa bude konať od 7. do 12. júna 2024 s podtitulom nový pohľad. Prinesie šesť inscenácií v hlavnom programe a vyše 30 podujatí v programe sprievodnom. Hlavný program sa bude okrem Nitry odohrávať aj v Košiciach a v Bratislave.

Zmena termínu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra zo skorej jesene na neskorú jar prinesie i nečakané výhody. Vďaka počasiu bude mesto k svojim obyvateľom prívetivejšie a festival sa tak bude môcť otvoriť väčšiemu počtu divákov. Organizátori festivalu už od jeho založenia kladú veľký doraz na otvorenosť voči tým návštevníkom, ktorí radi striedajú predstavenia v divadlách s programom pod holým nebom. Pestrosť sa  prejaví v počte hracích miest, v rozmanitosti žánrov a, samozrejme, v prístupnosti programu všetkým vekovým kategóriám.

Ovplyvnia ceny kryptomien vyplatenie klientov burzy FTX?

Kníhkupecká

Už v piatok 7. júna od 14.30 sa Kupecká ulica premení na Kníhkupeckú a pozve okoloidúcich na oslavu kníh, umeleckého prednesu a hudby. Centrom bude Kníhkupectvo a antikvariát Pod Vŕškom a jeho okolie, neprehliadnuteľný lokálny literárny magnet, ktorého história sa začala písať ešte dva roky pred tou festivalovou. Okrem širokej ponuky kníh za jedno euro bude ulica dejiskom maratónu prednesov žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského. Pripravili si diela Daniela Majlinga, Ivana Štrpku, maďarskej autorky Virág Erdősovej, izraelského prozaika a dramatika Etgara Kereta a ďalších.

„Zo začiatku sme boli voči tejto forme skeptickí. Máme zakódované, že k prednesu patrí intímna atmosféra, ticho a nerušené sledovanie. Ale s každým ďalším rokom sme si uvedomovali, aký skvelý nový rozmer prinášame do verejného priestoru a ako veľmi je to prínosné aj pre našich žiakov,“ teší sa pedagogička Marica Šišková, vedúca literárno-dramatického odboru umeleckej školy, ktorá deti na piatkové vystúpenia pripravuje. Majitelia kníhkupectva s antikvariátom Madla a Igor Rjabininovci pozvali tento rok na diskusiu spisovateľa Ballu, ktorý svoj profesionálny život spojil s rodnými Novými Zámkami a ktorého niekedy označujú za najzáhadnejšieho slovenského prozaika. Večer sa Kupeckou ulicou rozoznie hudba skupiny Longital.

Komentovaná vychádzka

Nitrianska funkcionalistická architektúra z 30. rokov minulého storočia a predovšetkým Vila K (Dom Kollmannovcov) bude v centre pozornosti v piatok 7. júna počas večernej komentovanej vychádzky s názvom Oskar Singer – od Vily K po Robotnícky kultúrny dom. O dome na dnešnej Kmeťkovej ulici, ktorý naprojektoval v roku 1934 architekt Oskar Singer pre manželov Fritza a Etelu Kollmannovcov, vychádza v týchto dňoch odborná publikácia a jej spoluautori Juraj Novák, Richard E. Pročka a Peter Papp zasvätia účastníkov nočnej prechádzky do mimoriadnych kvalít funkcionalistickej architektúry, dnes v meste Nitra už takej vzácnej. Vyvrcholením programu bude unikátna videoprojekcia zaniknutej maľby Mihálya Biróa na budove Robotníckeho kultúrneho domu.

V sobotu 8. júna bude sprievodný program pokračovať detskou zónou TICadlovo, koncertom SKDK Band a Tančiarňou Svet v partnerských obchodných centrách, ale aj bazárom oblečenia na Kupeckej ulici či ukážkami dobových remesiel na Mlynskej ulici.

Pred bodom.K7 na Štefánikovej ulici, ktorý bude tento rok centrom festivalu, sa usídli objekt Black Box a interaktívne prostredie, v ktorom sa vidiaci dozvedia viac o nevidiacich.

Noc a deň pre Ukrajinu

V rámci Noci pre Ukrajinu a Dňa pre Ukrajinu 8. a 9. júna sa predstaví spevácky súbor Makiv Cvit (Kvet maku), zložený z občanov Ukrajiny, ktorí ušli pred vojnou a žijú v Nitre, ako aj ukrajinskí žiaci hudobného odboru a ukrajinské pedagogičky ZUŠ Jozefa Rosinského. Priestor dostane aj organizácia COMIN, kontaktné miesto pre cudzincov, zameraná na poskytovanie informačno-poradenských, asistenčných a právnych služieb. „Hľadáme spôsoby, ako môžu Ukrajinky, Ukrajinci a ich deti, ktorí utekajú pred vojnou v ich domovine, obohatiť naše komunity. Pomáhame im so štúdiom, s prácou i s každodennými prekážkami, aby sa mohli stať skutočnými členmi a pozitívnymi aktérmi našej spoločnosti,“ hovorí Galina Tkačivska z organizácie COMIN.

Počas Dňa pre Ukrajinu sa v synagóge predstavia herci Divadla Andreja Bagara v rámci čítania najaktuálnejších dramatických textov dvoch ukrajinských autorov, nazvaného Ukrajinské denníky. Pôjde o Denník prežitia civilného obyvateľa mesta vo vojnových podmienkach Pavla Arieho a Slovník emócií v čase vojny Oleny Astasievovej. Oba texty sú písané ako denníkové záznamy a ich autori sa pokúšajú zdokumentovať udalosti prvých dní ruskej agresie na Ukrajine. Zaznamenávajú psychický stav, emócie a prežívanie jednotlivca, ale aj fyzický boj o prežitie. Hoci jeden text ponúka pohľad muža, druhý pohľad ženy, jeden opisuje situáciu v Kyjeve, druhý v Chersone, oba definujú veľmi podobné pocity strachu, bolesti, nenávisti a bezmocnosti. „Ako divadelníkom je nám blízky text Pavla Arieho – v denníku sa neustále vracia k svojmu divadlu, v ktorom pracuje. Neustále chodí kontrolovať, či stojí, a keď sa o tom presvedčí, upokojuje ho to. Spomína aj inscenáciu, ktorá vznikla na základe jeho textu v jeho domovskom Kyjevskom akademickom divadle a mala sa hrať v deň, keď sa začala vojna. ,Dnes večer hrámeʻ – tvrdí plagát vo vitríne pri vchode do divadla,“ hovorí dramaturgička Divadla Andreja Bagara Slávka Civáňová a spoluautorka koncepcie scénického čítania. Autentickosť obom textom dodajú projekcie dokumentárnych fotografií dramatika Pavla Arieho a nitrianskeho rodáka, fotoreportéra Jána Husára, ktoré vznikli v prvých dňoch ruskej vojny na Ukrajine, ako aj súčasná ukrajinská hudba. Autentické fotografie z vojnového územia sprevádzajú aj časť Osudy, v ktorej zaznejú osobné spovede Ukrajincov, dospelých i detí, žijúcich v Nitre.

V nedeľu 9. júna neskoro večer bude nitrianska synagóga dejiskom veľkej verejnej debaty Hovory MH s Michalom Havranom a Michalom Hvoreckým. „Budeme diskutovať o aktuálnej situácii v politike a kultúre na Slovensku. Ja sa budem pýtať jeho a on mňa. Ako nestratiť nádej? Prečo tu naďalej zostávame? Čo môže urobiť každý z nás, aby sa veci pohli k lepšiemu? Tešíme sa na diskusiu, festival a výborné nitrianske publikum,“ hovorí spisovateľ Michal Hvorecký.

Pondelok 10. júna bude patriť podujatiam Krajského osvetového strediska a Univerzitného tvorivého ateliéru UKF. Špecifikom tohto ročníka festivalu je intenzívne zapojenie sa partnerov do tvorby sprievodného programu – stretnutie aktérov Platformy prinesie zhodnotenie tejto činnosti a ďalšie plány do budúcnosti.

Staré divadlo Karola Spišáka ako jeden z hlavných spoluorganizátorov festivalu nielenže poskytuje scénu na uvedenie festivalových predstavení súborov hosťujúcich v hlavnom programe (Divadlo Na zábradlí z Prahy, Divadlo Ludus, Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo Drak Hradec Králové a Činohra SND), ale 11. júna dopoludnia prispeje do programu vlastnou inscenáciou pre deti Hlava v hlave.

Tento deň nazvali organizátori Nitra v Nitre. Počas neho sa predstavia koncertnými podujatiami pedagógovia i žiaci umeleckých škôl a ďalší partneri festivalu. V spriatelených prevádzkach sa budú konať kvízy, besedy a divadelné predstavenia pre deti. Priebežne počas festivalu možno navštíviť aj výstavy v Starom divadle a v Nitrianskej galérii.

Úplnou bodkou za festivalovým programom bude koncert sláčikového Spectrum Quartett v stredu 12. júna v noci v synagóge.

Počas šiestich dní sprievodného programu až do vyvrcholenia festivalu 12. júna bude návštevníkov v uliciach aj v hracích priestoroch sprevádzať vizuálny štýl grafického dizajnéra Tomáša Vicena. „Podkladom sa stal jeden z fotografických záberov tmavej hmoty. Tmavá alebo temná hmota vo vesmíre je jednou z najväčších záhad súčasnej fyziky. Tu sa podobnosť fyziky a umenia len začína,“ hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Kompletný program festivalu a vstupenky sú k dispozícii na nitrafest.sk.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours