Humenčania rukojemníkmi sporu dvoch firiem

Existuje spor o energiách medzi energetickou firmou VSE a Chemes, a.s. o zaplatení pohľadávky vo výške 19 miliónov eur. Chemes odmieta zaplatiť za plyn a elektrinu, ktoré odoberal za posledné štyri mesiace roku 2022 z titulu spochybňovania výšky ceny na burze. Energie pritom Chemes predával ďalej aj Humenskej energetickej spoločnosti (HES), ktorá má na starosti teplo pre domácnosti v meste.

„Držiteľom povolenia (licencie) na výrobu tepla vo vymedzenom území od štátneho orgánu ÚRSO je iba Chemes, a.s. Zákon o tepelnej energetike v paragrafe 21, ods. 2 ukladá povinný odber tepla od tohto subjektu. Preto má HES, s.r.o. zmluvu práve s Chemesom,“ poznamenal primátor mesta Miloš Meričko.

V Liptovskom Hrádku zasadala sekcia športu a mládeže Rady ZMOS

HES, s.r.o. postupovala na základe neodkladných opatrení súdnych rozhodnutí, ktoré v konečnom dôsledku umožnili zaplatiť spoločnosti Chemes, a.s. za dodávané teplo.

„V spore medzi VSE a Chemes, a.s. sa stali Humenčania rukojemníkmi, aj keď HES, s.r.o. si plní všetky záväzky voči dodávateľovi tepla, nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti,“ konštatoval Miloš Meričko.

„K dnešnému dňu Chemes, a.s. nedoručil HES, s.r.o. faktúry za obdobie november 2023 až február 2024, čím vzniká obštrukcia na ich uhradenie zákonným spôsobom. Domnievame sa, že sa môže jednať o účelový postup, keďže sa tak deje od času, kedy prestali platiť neodkladné opatrenia súdov, ktoré prikazovali VSE zdržať sa výkonu záložného práva voči HES,“ podotkol Martin Lichman, konateľ HES, s.r.o.

Marián Škuba
Kancelária primátora mesta
Tlačový referát

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours