Trnava: Obnova národnej kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň začne už čoskoro

Revitalizácia môže začať až potom, čo bude mestu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky doručená podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy. Mestom bola zmluva podpísaná už 31. januára 2024 a odoslaná na ministerstvo. Na doručenie podpísanej zmluvy zo strany ministerstva a nadobudnutie jej účinnosti stále čakáme. Podľa našich informácií by sa tak malo stať v budúcom týždni. Následne môžu byť začaté stavebné práce.
Termín realizácie stavebných prác je naplánovaný na 12 mesiacov. V aktuálnej situácii je časový harmonogram projektu plánovaný na obdobie od marca 2024 do februára 2025.
Výsledkom obnovy a revitalizácie kultúrnej pamiatky meštiansky dom Pracháreň je zlepšenie stavebnotechnického stavu budovy, pričom sa zlepší aj jej energetická hospodárnosť. Revitalizáciou meštianskeho domu Pracháreň predĺžime jeho životnosť, zachováme kultúrne dedičstvo a rozšírime možnosti opätovného využívania tejto ikonickej budovy obyvateľom mesta a širšej verejnosti.
Nový objekt bude rekonštruovaný pre účely divadla pre deti a mládež, ktoré bude prevádzkovať mesto. Sála sa bude nachádzať v časti objektu od Radlinského ulice. Divadlo bude mať sálu s kapacitou osemdesiat divákov.

Vizualizácia zrevitalizovaného meštianskeho domu Pracháreň podľa návrhu autorov Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD; Mgr. art. Martin Varga, PhD; Ing. arch. Martin Kvitkovský – členovia Bellušových ateliérov FaDSTU v Bratislave, vizuálizácie vytvoril ateliér ô.

Prečítaj si aj

+ There are no comments

Add yours