5. decembra 2023

prehľad diania v regiónoch

POSTUPNÁ PREMENA CENTRA MESTA NA PRÍŤAŽLIVEJŠIE A MODERNEJŠIE PROSTREDIE, KROKY MESTSKEJ SAMOSPRÁVY SMERUJÚ K TOMU

Samospráva mesta Dunajská Streda postupne robí kroky za účelom modernizácie centra mesta, aby zároveň aj oživil  túto ústrednú časť Dunajskej Stredy. Po tom, čo na Vámbéryho námestí nedávno premaľovali a  opravili arkády, teraz je na rade obnova korza Bélu Bartóka.  Cieľom týchto modernizačných snáh je to, aby centrum nadobudlo jednotný vzhľad a zároveň sa stalo živým a pulzujúcim stredom mesta.

Proces modernizácie sa začal postupným vynovením Vámbéryho námestia. Ako prvý krok v  rámci panelového programu bola realizovaná  rekonštrukcia tunajších panelákov. Ešte v  minulom roku došlo k  oprave strešnej konštrukcie arkád, ktoré boli projektované renomovaným architektom Imre Makoveczom. V  tomto roku nasledovala ich obnova,  boli premalované a  pribudlo aj stropové osvetlenie. Rímsko-katolický kostol, nachádzajúci sa na tomto námestí, dostane sviatočné osvetlenie a  súčasne sa zrekonštruuje  aj veža kostola.

Po Vámbéryho námestí nasleduje revitalizácia korza Bélu Bartóka

Plány počítajú s tým, že po celej dlžke korza pribudne nová dlažba. Tým má vzniknúť jednotná plocha bez výškových rozdielov, čo by prialo zriadeniu letných terás pri pohostinských zariadeniach. Táto zmena má napomáhať aj tomu, aby sa v centre mesta usadili ďalšie kulinárske a pohostinské jednotky, čím by sa centrum mesta oživilo. Plány počítajú aj s  revitalizáciou zelených plôch, ich rozloha sa má rozrásť. Aj parkovisko pri Modrom Dunaji má prejsť úplnou rekonštrukciou, mali by aj tu pribudnúť zelené ostrovy namiesto súčasnej súvislej asfaltovej a  betónovej plochy. V letných horúčavách po týchto úpravách by tu bola oveľa príjemnejšia klíma. V  centre mesta nie každá plocha je vo vlastníctve mesta, preto mestská samospráva v záujme vytvorenia jednotnej podoby centra bude vyjednávať aj s  majteľmi týchto parciel.

Mestská samospráva vypíše  verejnú súťaž na obnovu centra mesta. Aj od občanov očakávajú nápady a  iniciatívy.  Ak bude zverejnená vhodná výzva  na čerpanie z  fondov Európskej únie, mesto by obnovu centra mesta financovalo prioritne práve z  týchto zdrojov. (pve)

dunajskastreda.sk