4. októbra 2023

prehľad diania v regiónoch

Mesto Prešov sa opäť zapája do súťaže Do práce na bicykli. V hre sú hodnotné ceny

Prešov sa aj tento rok zapojí do najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách. Aktuálnym mottom obľúbenej súťaže Do práce na bicykli je „Zmenu mám na dosah ruky.“ Registrácia tímov potrvá do 7. júna 2022.

Mesto Prešov každoročne prispieva k zlepšovaniu klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy aj aktívnou účasťou v rámci národnej kampane Do práce na bicykli. Výnimkou nie je ani aktuálny 9. ročník, ktorý je pokračovaním snahy, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám. Zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko, alebo do Prešova dochádzajú za zamestnaním sa môžu so svojimi tímami registrovať už teraz.

„V Prešove sa nám podarilo v uplynulých rokoch vybudovať niekoľko kilometrov úplne nových cyklochodníkov, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou mestskej cyklistickej infraštruktúry. Aj vďaka tomu čoraz viac ľudí využíva bicykel na cestu do práce ako dopravný prostriedok, prípadne na rekreáciu a šport v rámci voľnočasových aktivít. Zapojením sa do projektu Do práce na bicykli chceme ešte viac podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešova a ekologický spôsob dopravy,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zaregistrovať sa je potrebné do 7. júna 2022 prostredníctvom webovej stránky: www.dopracenabicykli.eu.

Registrácia je určená pre 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 30. júna 2022. Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere. V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.

Prešov sa aj tento rok zapojí do najväčšej kampane podporujúcej rozvoj udržateľnej mobility v mestách. Aktuálnym mottom obľúbenej súťaže Do práce na bicykli je „Zmenu mám na dosah ruky.“ Registrácia tímov potrvá do 7. júna 2022.

Mesto Prešov každoročne prispieva k zlepšovaniu klímy a znižovaniu uhlíkovej stopy aj aktívnou účasťou v rámci národnej kampane Do práce na bicykli. Výnimkou nie je ani aktuálny 9. ročník, ktorý je pokračovaním snahy, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste bol príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám. Zamestnanci, ktorí majú v Prešove trvalé bydlisko, alebo do Prešova dochádzajú za zamestnaním sa môžu so svojimi tímami registrovať už teraz.

„V Prešove sa nám podarilo v uplynulých rokoch vybudovať niekoľko kilometrov úplne nových cyklochodníkov, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou mestskej cyklistickej infraštruktúry. Aj vďaka tomu čoraz viac ľudí využíva bicykel na cestu do práce ako dopravný prostriedok, prípadne na rekreáciu a šport v rámci voľnočasových aktivít. Zapojením sa do projektu Do práce na bicykli chceme ešte viac podporiť zdravý životný štýl obyvateľov Prešova a ekologický spôsob dopravy,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zaregistrovať sa je potrebné do 7. júna 2022 prostredníctvom webovej stránky: www.dopracenabicykli.eu.

Registrácia je určená pre 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže.

Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 30. júna 2022. Po zvolení si smeru jazdy si súťažiaci následne zvolí spôsob prepravy vo vybranom smere. V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci najazdil počas súťaže minimálne 500 kilometrov na bicykli.

presov.sk